O firmie

3R=REDUCE, REUSE, RECYCLE

 

3R Recycling Solutions S.K.A. Sp. z o.o. to koordynator i organizator całego Projektu. Funkcjonujemy na rynku od 2006 roku,a od 2011 roku pod nazwą 3R Recycling Solutions. Od początku naszej działalności zajmujemy się sortowaniem, przetwarzaniem i recyclingiem odzieży i innych produktów tekstylnych. Zatrudniamy kilkadziesiąt osób, posiadamy budynki produkcyjno-magazynowo-biurowe o pow. ponad 10 tys. m2 oraz pełną bazę logistyczną. Podstawy naszej działalności to przede wszystkim wiedza, doświadczenie i profesjonalizm.

Naszym celem jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku recyclingu odzieży używanej, a jednocześnie pomoc podopiecznym Fundacji CUKIERKOWO. Chcielibyśmy wprowadzić rozwiązania, które doskonale od lat funkcjonują w innych krajach Europy. Są one ściśle powiązane ze wspomaganiem działalności charytatywnej. Niemniej istotne są jednak cele, które dosłownie wpisują się w nazwę naszej firmy

REDUCE -   w Polsce rocznie wytwarzanych jest ponad 10 mln ton odpadów, z czego ok. 4% to tekstylia. Większość z nich w chwili obecnej trafia na wysypiska (ok 86%). Problem zagospodarowania odpadów jest o tyle poważny, że niedługo zabraknie miejsca na ich składowanie, a masa produkowanych odpadów systematycznie wzrasta. Rośnie tym samym ilość CO2 emitowanego do atmosfery i efekt cieplarniany .

 

REUSE-  naszym celem jest wypracowanie metody umożliwiającej zagospodarowanie w 100% surowca, jakim jest odzież używana, z naciskiem na ponowne użycie.   Odpady tekstylne trafiają do naszej sortowni, gdzie podlegają segregacji na: kategorie, stopień zużycia oraz przyporządkowanie do klimatu. Te, które nadają się do wykorzystania w formie pierwotnej wysyłane są do naszych kontrahentów w Afryce, Indii i Pakistanie. Z pozostałych wytwarzane są:

  • czyściwo przemysłowe
  • przędza
  • wygłuszenia do aut
  • paliwa alternatywne

Wdrażając nowe rozwiązania technologiczne stale powiększamy rozmiar produkcji i jakość produkowanych asortymentów, a utrzymanie tej tendencji w przyszłości traktowane jest w sposób priorytetowy.

RECYCLE– odpady towarzyszą nam na co dzień, praktycznie każdy użytkowany produkt prędzej czy później staje się w końcu odpadem. Dzięki Recyklingowi odpadów tekstylnych  ograniczamy zużycie surowców naturalnych oraz towarzyszącą temu degradację środowiska naturalnego i negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Produkcja nowych włókien bawełnianych , jak i pozostałych włókien tekstylnych wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska. Do wyprodukowania 1 kg ubrań, czyli jednej pary spodni- potrzeba średnio:

10.000 kg wody
0,2 kg nawozów
11 g  pestycydów
w efekcie produkcji  do atmosfery emitowanych jest:
6 kg gazów cieplarnianych

EKO-POMAGANIE jest ważne i modne - zacznijmy od siebie!