Informujemy, że 3R Recycling Sp. z o.o., ul. Patriotów Polskich 7/22, 21-010 Łęczna uzyskała dofinansowanie na projekt Opracowanie materiału izolacyjnego na bazie odpadów włókienniczych (bawełnianych), którego celem jest stworzenie innowacyjnego materiału izolacyjnego na bazie odpadu włókienniczego oraz opracowanie technologi jego wytwarzania z szerokim przeznaczeniem dla sektora budowlanego. Planowanym efektem przeprowadzonych w ramach Projektu badań będzie wykonanie prototypu oraz opracowanie technologii pozwalających na wdrożenie do produkcji.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wartość projektu: 492 000,00 zł
Wartość wkładu finansowego: 172 000,00 zł

O projekcie

 

  

Dlaczego to jest wazne

Organizator